Hľadáme obchodné priestory

Podmienky obchodných priestorov

  • Mestá nad 5000 obyvateľov, hlavne tam, kde ešte nemáme predajňu.
  • Frekventovaná poloha (pohyb ľudí, susedstvo iných obchodov), prízemie.
  • Vlastný vstup, výklad do ulice, vlastné soc.zariadenie.
  • Plocha od 70 m 2 do 150 m 2 .

Volajte 0902 945 601