Zoznam predajní

Mesto           Adresa           Telefón
Prievidza
Bjornsona 24 O902945603
Energetikov 29 O902945604
M.Slovenskej 12 O902945602
Ulica I.Bukovčana 34 0903836057 
Dubnica nad Váhom  Pod Hájom 206  0902945646 
Nová Dubnica  SNP 746 0902870950 
Bánovce nad Bebravou Záfortňa 1 O902945606
Partizánske Gen.Svobodu 650/2 O902945605
    Malá Okružná 1456   O902945619
Malinovského 2201/12 A  0902136714
Handlová Nám.Banníkov 5 O902945608
Vráble Hlavná 20 0902945621
Zlaté Moravce Župná 44  0902945620 
Banská Bystrica Nám.Slobody 5 O902945611
Topoľčany Nám.M.R.Štefánika 2261 O902945607
Vrútky ul.1.Čsl.Brigády 17 0902136633 
Skalica Pivovarská 10 0902136634 
Zvolen Sládkovičova 5 O902945609
SNP 75/26 O902945639
Levice Sv. Michala 4 O902945622
Nitra Mostná 28 O902945624
Coboriho 1 O902945627
Martin M.R.Štefánika 3 O902945610
Trenčín    
    Palackého 29   O902945632
Jesenského 2  0902945625
Nové mesto nad Váhom   Námestie Slobody 15   O902945633
Sereď   M.R.Štefánika 14   O902945638
Púchov   Moravská 1882/48   O902945640
   
Senec   Lichnerova 39A   O902945642
Pezinok   M.R. Štefánika 22   O902945643
Šaľa   Nám. Sv. Juraja 2244   O902945644
Hlohovec   Nám. Sv. Michala 10   O902945623
Senica   Hviezdoslavova 1585/1A   O902945635
Myjava   M.R.Štefánika 935/5   O902945645
Krupina   SNP 164   O902945647
Piešťany   Nálepkova 44   O902945629
    Vrbovská cesta 123   O902945648
Galanta   Hlavná 945   O902945626
Považská Bystrica   Sl.partizánov  14   O902945637
    Centrum 8/13   O904834216